Çocuk Objektif Testleri Uygulayıcı Eğitimi


Objektif Testler Eğitimi Sertifika Programı

ÇOCUK OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ  SERTİFİKA PROGRAMI

Uzaktan Eğitim ile Devlet Üniversitesi Onaylı, Kamu ve Özel Kurumlarda Geçerli Sertifika

SON BAŞVURU: 15 ARALIK 2018 Saat 23:59

 


 

 

Eğitimin amacı

 

Psikolojik test, bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Objektif kişilik test ise, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir.

Çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

.

Eğitim İçeriği

Catell 2-A

Catell 3-A

Gessel Testi

Good Enough

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Frankfurter Dikkat Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Bender Gestalt

Testler Hakkında Bilgi

Catell 2 A:  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka Testidir.

Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka Testidir.

Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka Testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim Testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme Testidir.

Gessell:  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim Testidir.

Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.

Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı Testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

BENDER GESTALT :Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Kimler katılabilir:

Psikiyatrisler
Psikologlar
Psikolojik  Danışmanlar
Felsefe Bölümü, Rehber Öğretmenler
Pratisyen-Uzman Hekimler
Sosyal Hizmet Uzmanları
Sosyologlar
Çocuk Gelişimi Uzmanları
Aile  Danışmanları 
Ana Sınıfı Öğretmenleri
Özel eğitim Öğretmenleri
Rehber Öğretmenler
ve REM-RAM Çalışanları.

Kurs Ücreti: 1000 TL Yerine 500 TL

Kurs Ücreti: 1000 TL Yerine 500TL

 

 

 

 

Etiket:ÇOCUK - OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ,ankara psikoloji eğitimleri, çocuk değerlendirme testleri eğitimi, çocuk değerlendirme testleri uygulayıcısı eğitimi, çocuk değerlendirme ve dikkat testleri eğitimi , çocuk testleri eğitimi , çocuklar için objektif testler eğitimi, çocuklarda uygulanan psikolojik testler eğitimi, çocuk objektif testler eğitimi, çocuk objektif testler uygulayıcı eğitimi, objektif testler eğitimi, psikolojik testler eğitimi, gelişim testleri eğitimi, izmir psikoloji eğitimleri 2017, objektif testler uygulayıcı eğitimi, psikoloji eğitimleri ankara, psikoloji eğitimleri İstanbul, psikoloji eğitimleri izmir, psikolojik test eğitimi kursu , psikolojik test eğitimi veren kurumlar, psikolojik test eğitimleri, psikolojik testler eğitimi izmir, psikolojik testler eğitimi ankara, psikolojik test eğitimi veren kurumlar, istanbul objektif testler eğitimi, istanbul psikolojik testler eğitimi, istanbul çocuk objektif testler eğitimi, istanbul çocuk objektif testler uygulayıcı eğitimi, objektif testler eğitimi istanbul, psikolojik testler eğitimi istanbul, çocuk objektif testler eğitimi istanbul, çocuk objektif testler uygulayıcı eğitimi istanbul, ankara objektif testler eğitimi, ankara psikolojik testler eğitimi, ankara çocuk objektif testler eğitimi,