Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi

Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Sertifika Programı
ÖFKE KONTROLÜ  VE STRES YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Uzaktan Eğitim ile Devlet Üniversitesi Onaylı, Kamu ve Özel Kurumlarda Geçerli Sertifika
SON BAŞVURU 15 ARALIK 2018 Saat 23:59

ÖFKE KONTROLÜ VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:

Yaşamımızda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmak; günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında da kontrol edilemeyen stres ve öfke bireyler ve örgütler için kaçınılmaz olup, maliyetleri ve getirdiği pek çok olumsuz sonuçları itibarıyla oldukça önemli bir konudur. Bu eğitimde stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak ve veya kontrol altına almak, ikinci olarak stresin ve öfkenin etkilerini yok etmek ve üçüncü olarak ise bireyleri karşılaşabilecekleri öfke ve streslere karşı daha güçlü kılarak, dirençlerini arttırmak gerekmektedir.

Bu Eğitimin Size ve Kurumunuza Kazandıracakları

Stresi ve öfkeyi tanımlayabilecek, her ikisinin de sinyallerini fark edeceksiniz.
Stresin oluşma nedenleri ve davranışlarımıza etkilerini fark edeceksiniz.
Yaşamınızdaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacak, kişisel potansiyellerini kavrayacaksınız.
Öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerin önüne geçebilme şansınız olacak.
Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemleri ve hemen uygulayabileceğiniz becerileri kazanacaksınız.
Stresli ortamlarda çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle nasıl iletişim kurmanız gerektiğini daha kapsamlı göreceksiniz.
Stres Yönetimi doğrultusunda kurum içi verimliliği arttırmış olacaksınız.
Problem çözme becerilerinin gelişmesinin öfke kontrolümüzü nasıl pozitif yönde etkileyeceğini fark edeceksiniz.
Özgüven ve benlik saygımızı geliştirmemizin stres yönetimimize etkilerini fark edeceksiniz.
Farklı konularda yapacağımız beyin jimnastikleri ile teorik konuları uygulamalı hale getirerek hem keyifli zaman geçirecek hem de eğitimin kalıcılığını arttıracaksınız


Eğitime Kimler Katılabilir

Stres Yönetimini yaşam felsefesi haline getirmek isteyen herkes
Öfke Kontrolü konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes
Yöneticiler
İnsan Kaynakları
Tüm çalışanlar
Eğitmenler ve Öğrenciler


Eğitimin Konu Başlıkları:

1) Stres hakkında ön bilgiler

Stres ve Tarihçesi
Stres Davranış Biçimleri
Canlılar Sistemi Yaklaşımı
Genel Uyum Sendromu
Uygulamalı Beyin Jimnastiği

2) Stres Yönetimi Süreci

İş Ortamında Stres Yaratan Faktörler
Kişilik Tipleri
Temel Şemalarımız
Düşünce Kaydı-Bilişsel Varsayımlar
Uygulamalı Beyin Jimnastiği

3) Stres Sonuçları

Bilişsel Çarpıtmalar
Tükenmişlik Sendromu ve İş Doyumu
Mobbing
Sosyal Kaygı
Dikkat Dağınıklığı
Uygulamalı Beyin Jimnastiği

4) Öfke Ön Bilgiler

Öfke Analizi
Öfke Biçimleri
Sen Dili- Ben Dili
Öfke Çarkı
Uygulamalı Beyin Jimnastiği

5) Öfke Kontrolü

Öfke ve Empati
Öfke ve Çatışma
İletişim – ‘’Sen Dili- Ben Dili’’
Uygulamalı Beyin Jimnastiği

Eğitim Süresi ve Şekli

Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi 20 gündür. Eğitime ait videolar ve dökümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 20 Gün /30 Ders Saati

Eğitim Şekli : Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron)

Katılımcı Sayısı : 15 kişi

Sınav Tarihi: Sınav Tarihi Eğitimin Görüleceği Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Duyurulacaktır.

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme : Sertifika, Kamu Üniversitesi Onaylı

Eğitmenler : Aygül Bahar Yılmaz, Şengül İnan Gülpınar