Wısc-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifika Programı


WİSC-R Zeka Testi Eğitimi Sertifika Programı
WİSC-R ZEKA TESTİ UYGULAYICI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


Uzaktan Eğitim ile Devlet Üniversitesi Onaylı, Kamu ve Özel Kurumlarda Geçerli Sertifika


SON BAŞVURU 15 ARALIK 2018 Saat 23:59

Eğitimin Tanımı

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) zeka testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır.

Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

 

Sertifika Programının Amacı

Sertifika programı ile farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara WISC-R zeka testi eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu eğitim; katılımcılara WISC-R zeka testini uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Eğitimin Süresi ve Şekli

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitim süresi 30 gündür.

 

Bu eğitim Kimler için ?

*Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları

*Psikologlar

*Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

*Rehber Öğretmenler

*Sosyal Hizmet Uzmanları

*Çocuk Gelişim Uzmanları

*Özel Eğitim Uzmanları

*Aile Danışmanları

ve bu branşlarda eğitimine devam eden Lisans & Lisansüstü üniversite öğrencileri ile bu alanda çalışanlar eğitime katılabilirler.

 

Eğitimin İçeriği

Yönerge kitabı, test materyalleri ve cevap formu tanıtımı.
Yönergeler ve her bir alt testin nasıl uygulandığı ve nasıl puanlandığı.
Gerçek uygulamalardan elde edilen cevaplarla kayıtlama ve puanlama alıştırmaları.
Test sonucunda elde edilen puanların zeka bölümü olarak değerlendirilmesi anlatılır.
Raporlama ve rapor örnekleri sunulur.

 

Sınav

Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan  en az 50 puan alması gerekir Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır. Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.  Kursiyer sınavını 30 gün içerisinde vermelidir. Sınav dönemi bittikten sonra kursiyerin sertifikası hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiği adrese bir ay içerisinde kargo ile gönderilir.

Kurs Ücreti : 1000 TL yerine/sadece 400 TL

Sertifika      : Wısc-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifikası

Süre            : 100 Saat 

 Etiketler: Uzaktan eğitim üniversite onaylı WISC-R zeka testi eğitimi